Еразъм – обучения през целия живот

Европейската програма „Еразъм“, EuRopean Community Action Scheme for the Mobility е предвидена за студенти и млади хора. Нейната цел е стаж, обучения и практики в чужбина и в 33 държави. Стратегията на „Еразъм“ е свързана с борба с безработица сред младежите на Европейския съюз. С програмата се постига съвременно висше образование. В нея участват всякакви работодатели и академични институции. В началото тя стартира единствено като студентски обмен, като междувременно се развива и популяризира.

Името на „Еразъм“ произхожда от хуманиста, философ  Дезидерий Еразъм Ротердамски от Холандия. Неговото битие е свързано с времето на велики научни и географски открития, сред които са: откритието на Колумб – Америка; Диаз достига остров Добра Надежда; Кабрал открива Бразилия; Васко да Гама открива път за Индия; Магелан осъществява първо пътуване около Земното кълбо; Коперник създава теория за небесните тела и вселената; Гутенберг открива печатането с подвижни букви.

Продължете да четете Еразъм – обучения през целия живот

Кандидатстване по Еразъм

Сред въпросите вълнуващи много млади български студенти са темите около програма Еразъм и самото кандидатстване. Последното става в няколко стъпки и те са:

1. Кандидатстване за стаж в дадена институция. След одобрението, работодателя има за задача да изпрати писмо за намерение, с което потвърждава участието в стажантска позиция, която вече е обявил. Документите представляват бланка с подпис и печат на самия работодател.

2. Следващата стъпка е преминаване на селектирана процедура във висшето учебно заведение. Там се извършва потвърждение на институцията, че студентът е одобрен за участие в Еразъм практики. За целта е нужен протокол от университета, както и уверение за статуса на студента. В Еразъм има отдели за всеки университет, за да се премине тази стъпка подробна информация се търси на място.

Продължете да четете Кандидатстване по Еразъм

Портал за обучения